Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Ny satsning på visionsdrivna innovationsmiljöer inom hälsa

Publicerad: 14 november 2019

Vinnova satsar på att etablera fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet. Det handlar bland annat om nollvision för undernäring hos äldre, eliminering av cancer som dödsorsak och att motverka antibiotikaresistens.

Miljöerna ska arbeta långsiktigt med en kombination av olika typer av insatser för att möta komplexa utmaningar inom hälsoområdet och åstadkomma förändring på systemnivå. Inom varje innovationsmiljö samlas både offentliga och privata aktörer kring en gemensam vision och kompetens knyts till miljön efter behov.

- Det är en nationell kraftsamling för att möta utmaningar som kräver nya former av samverkan och innovation på systemnivå. Nollvisionen i trafiken är en förebild för det här angreppssättet. Innovationsmiljöerna etableras inom områden där Sverige har stor potential att göra skillnad, säger Jakob Hellman, t f chef på avdelning hälsa på Vinnova.

Vinnova planerar att ge innovationsmiljöerna finansiering med sammanlagt 125 miljoner kronor under fem år, varav 50 miljoner nu beslutats för de första två åren. Målet är att dessa samarbeten ska leva vidare även efter att Vinnovas finansiering upphör.  

De fem visionsdrivna innovationsmiljöer som får finansiering:  

Nollvision för undernäring hos äldre

Visionen är att inga äldre i Sverige ska vara undernärda 2030. De organisationer som finns runt den äldre samarbetar i dag inte tillräckligt för att tidigt identifiera och åtgärda risken för undernäring. Genom innovation och samverkan tvärsektoriellt ska en modell skapas för ett fungerande ekosystem med den äldre i centrum.
Koordinator: Skånes Livsmedelsakademi

Ett antibiotikasmart Sverige

En samverkansmiljö ska etableras som ger antibiotikasmarta invånare, kommuner, regioner och internationella samarbeten som bidrar till arbetet mot antibiotikaresistens. Arbetet inkluderar åtgärder för minskad smittspridning, utveckling av behandlingsmetoder och ansvarsfull användning av antibiotika.
Koordinator: Folkhälsomyndigheten

Nollvision cancer

Har som vision att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. Sverige ska bli ledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning. 
Koordinator: Sveriges Kommuner och Landsting

Informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning

Visionen är att Sverige ska erbjuda informationsdriven, individanpassad och skalbar sjukvård genom AI-tillämpning i samarbete med offentliga, privata och akademiska parter. Vårdaktörer och andra som deltar kopplas till den nationella samarbetsplattformen AI Innovation of Sweden.
Koordinator: Lindholmen Science Park

Sverige ledande inom avancerade terapier 2030

Visionen är att Sverige ska bli världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier som genterapi och cellterapi för att bota patienter, genom att kraftsamla över sektorsgränser och driva insatser som syftar till att lösa de utmaningar som bromsar utvecklingen.
Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden

Frågor?

Elisabet Nielsen

Enhetschef

+46 8 473 31 07

Senast uppdaterad 14 november 2019

Statistik för sidan