Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Nu startar de sina första AI-resor!

Publicerad: 24 september 2019

Nu får 30 företag och offentliga verksamheter stöd från Vinnova för att genomföra sina första innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Bland projekten finns en AI-coach för stresshantering, automatiserat beslutsstöd för planering inom hemtjänsten och en lösning för att med hjälp av AI identifiera hur väl företag rapporterar sin indirekta klimatpåverkan.

Projekten får stöd genom en ny satsning från Vinnova, ”Starta er AI-resa”, där små och medelstora företag och offentliga verksamheter får finansiering för sina första innovationsprojekt inom AI. Det handlar om demonstrationsprojekt som använder AI baserat på maskinlärning för nya avancerade funktioner.

Det är en del i ett större paket med flera satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI.

- Denna satsning ger möjlighet för organisationer att genomföra sitt första AI-projekt och därigenom höja sin kompetens inom området. Utvecklingen inom AI går snabbt och både näringsliv och offentlig sektor behöver bli bättre på att ta tillvara på de stora möjligheter som det skapar, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova.

Projekten får finansiering av Vinnova med upp till en halv miljon kronor vardera.

Exempel på projekt som får finansiering:

AI-coach Linus ger koll på stressen, Linkura AB
En tjänst där användare får stöd att upprätthålla eller stärka sitt eget välmående med fokus på stress. En bot ska tränas så att den kan ge insikter och rekommendationer till användaren.

Automatisering och beslutsstöd för utredningar av oro för barn och unga, Norrtälje kommun
Målet för projektet är att med hjälp av AI skapa förslag till beslut om att inleda eller inte inleda utredning vid orosanmälningar som gäller barn och unga.

Omsorgsfull hemtjänstplanering med AI, Joliv AB
Projektet ska utveckla en demonstrator av ett beslutsstöd för planering inom hemtjänsten som lär sig feedback från användare och från verkliga utfall.

Automatisk bedömning av hjärtljud tillämpad på nära vård, Region Västerbotten
Målet för projektet är tidig upptäckt av hjärt- och kärlsjukdom med hjälp av beslutstöd kopplat till elektroniskt stetoskop och att utveckla AI-metoder
för klassificering av hjärtljud.

Indirekta påverkan - direkt klimateffekt, 2050 Consulting AB
Ett projekt för att med hjälp av AI och maskininlärning identifiera hur väl företag rapporterar sina indirekta utsläpp.

Innehållsrekommendationer för ökad relevans i digitala medier, Triggerbee AB
Ska ta fram en mjukvarulösning för att med hjälp av maskininlärning ge innehållsrekommendationer på webbplatser, e-handelssajter och nyhetstjänster.

Se alla projekt här

Frågor?

Daniel Rencrantz

Förvaltningsdirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

+46 8 473 31 84

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 24 september 2019

Statistik för sidan