Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnovas nya handlingsplan för jämställdhet inlämnad till Regeringen

Nu har Vinnovas nya handlingsplan för jämställdhet levererats till Regeringskansliet.

I den kan du läsa om inriktningen för Vinnovas fortsatta jämställdhetsarbete 2022-2025.

Rapporten är en fortsättning på den handlingsplan som vi tog fram 2015 då Vinnova blev en av 42 myndigheter som ingick i regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM)

Här kan du läsa Vinnovas handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2022-2025.

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Moa Persdotter

Handläggare

+46 8 473 30 17

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 30 september 2022

Sidansvarig: Moa Persdotter

Statistik för sidan