Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Startups får hjälp att matchas med stora bolag

Ignite Sweden jobbar för att svenska startupbolag ska göra affärer med storbolag. På Hannovermässan fick svenska startups vara med och möta tyska bolag på plats.

tre personer samtalar vid monter på mässa

En mässa kan bli en gäspig tillställning där du fastnar i ett hörn med din monter, eller så kan det bli en unik chans att nätverka och göra nya affärer. Hannovermässan är ett bra exempel på det senare alternativet, och ett steg i att stärka Sveriges samarbete med Tyskland. Målet med Sveriges partnerskap är att det ska bli lättare för svenska och tyska företag att samarbeta i framtiden och som ett led i det här arbetet gick Sverige in som partner till världens största industrimässa, Hannovermässan.

Under mässan, som invigdes av Stefan Löfven och Angela Merkel, utvidgades också samarbetet till att också omfatta artificiell intelligens (AI). För de svenska startup-bolag som rest ned, blev mässan en bra första chans att knyta kontakt med tyska storföretag.

– Hela upplägget var toppen och Sverige satsade verkligen helhjärtat på det här. De hade en väldigt trevlig monter med intressanta företag och bra demos. Sedan hade man satsat mycket på oss startups. Ignite Sweden hade samlat in tyska storföretag som ville träffa unga svenska företag. Jag tyckte att det var en mycket imponerande samling företag, säger Martin Rugfelt, vd, Sentian.

Hans bolag jobbar med AI för industrin där de fokuserar på avancerad anomalidetektion, prediktivt underhåll och intelligent optimering. Något som är intressant för den tyska marknaden då Angela Merkel har gått ut hårt med sin satsning på Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, där allt i produktionen är uppkopplat. Något även Sverige ligger i framkant med.

– Jag tror att vi kan lära oss mycket av att samarbeta med stora tyska företag. De är väldigt duktiga och framåt inom vad de gör men när det kommer till digitalteknik är vi ledande i Sverige, jämfört med Tyskland, säger Martin Rugfelt.

Även stora svenska företag var på plats i Hannover för att träffa svenska startups men också tyska motsvarigheter. ABB har startat tillväxthubben SynerLeap som började på den svenska marknaden men nu har växt till att jobba globalt.

– Vid första anblicken känns det som att Sverige ligger långt fram men det går alltid att lära mer och få inspiration från andra, säger Camilla Kullborg, head of automation and robotics, SynerLeap.

Även hon var nöjd med matchmakingen från Ignite Sweden.

– Mycket av mötena jag hade var med svenska bolag, men vi fick också hjälp av Ignite Sweden att komma i kontakt med deras tyska motsvarighet och träffa tyska startups. Det var mycket lyckat, säger Camilla Kullborg.

Ignite Sweden är ett program som jobbar för att svenska startupbolag ska göra affärer med storbolag. De drivs av medlemmarna i Swedish Incubators & Science Parks och för insatsen i Hannover har de varit helt finansierade av Vinnova. Det var första gången de testade att bjuda med svenska startups för att möta andra bolag på plats och resultatet var över förväntan.

– När det kommer till innovationer och startups så är jag imponerad av de tyska storbolagen. Det har varit ett jättestort intresse från deras sida att delta. Vi gör alltid en kvalificering av de som anmäler sitt intresse för att se om de verkligen kan göra något och många kunde visa på tidigare samarbeten med startups, säger Stina Lantz, Program Lead, Ignite Sweden.

Förutom matchmakingen, där de gått ut och sökt intresserade bolag genom lokala partners så genomförde Ignite Sweden, också ett bootcamp innan mässan.

– Vi har pratat om tysk affärskultur och tränat på tyska affärspitchar. Det är en annan hierarki i tyska bolagen inte samma platta organisationer som här i Sverige. Jag upplever också att det är mycket fokus på vad som kan göra bäst affärsnytta, säger Stina Lantz.

Senast uppdaterad 11 oktober 2019

Statistik för sidan