Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

I den här satsningen finansierar vi samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag. Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling och ska ske i samarbete med universitet eller högskola.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Stängde 11 maj 2021

Det här erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland.

Stängd
Samarbetsprojekt för SMF Sverige-Tyskland
Stängde 14 november 2019

Erbjudande för små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Syftet är att skapa förutsättningar för nya gemensamma teknikprojekt.

Stängd
Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018
Stängde 13 mars 2019

Det här erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. 

Stängd
Tysk-svenskt samarbete för små och medelstora företag
Stängde 18 april 2018

Bidrag till samarbeten mellan svenska och tyska små och medelstora företag. Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling.

Senast uppdaterad 10 november 2021

Diarienummer 2017-05562

Statistik för sidan