Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

I den här satsningen finansierar vi samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag. Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling och ska ske i samarbete med universitet eller högskola.

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
Öppnar om 15 dagar

Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Öppnar om 15 dagar

Det här erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 14 november 2019

Samarbetsprojekt för SMF Sverige-Tyskland

Stängde 14 november 2019

Erbjudande för små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Syftet är att skapa förutsättningar för nya gemensamma teknikprojekt.

Stängd
Stängde 13 mars 2019

Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Stängde 13 mars 2019

Det här erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. 

Stängd
Stängde 18 april 2018

Tysk-svenskt samarbete för små och medelstora företag

Stängde 18 april 2018

Bidrag till samarbeten mellan svenska och tyska små och medelstora företag. Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling.

Senast uppdaterad 5 januari 2021

Diarienummer 2017-05562

Statistik för sidan