Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

I det här erbjudandet finansierar vi samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag. Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling och ska ske i samarbete med universitet eller högskola.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 18 april 2018

Tysk-svenskt samarbete för små och medelstora företag

Stängde 18 april 2018

Bidrag till samarbeten mellan svenska och tyska små och medelstora företag. Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling.

Senast uppdaterad 16 december 2017   |   Statistik för sidan