Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland:

Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Stängde 18 april 2018

I det här erbjudandet finansierar vi samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag (SMF). Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling och bör ske i samarbete med forskningsorganisationer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter som faller under definitionerna för "industriell forskning" eller "experimentell utveckling.

treklover2

Vem kan söka?

Små och medelstora företag (SMF upp till 499 anställda) som vill samverka med bl.a. SMF och andra partners i Tyskland. Deltagande från universitet/högskola eller institut som projektparter är önskvärt.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 3 miljoner kronor. Stödnivå är beroende av om bidragsmottagaren är ett företag eller en forskningsutförare. Företagens stödnivå beror på deras storlek samt vilken typ av FoU-aktivitet.

Viktiga datum

 • 20 dec 2017
  Öppnar för ansökan
  20 dec 2017
 • 1 feb 2018
  1 feb 2018 kl 10:00
 • 18 apr 2018
  Ansök senast kl 14:00
  18 apr 2018 kl 14:00
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi främja samarbetet mellan Sverige och Tyskland inom ramen för innovationspartnerskapet mellan länderna. Syftet är att stärka små- och medelstora företags (SMF) utveckling, konkurrenskraft och internationalisering. Detta sker i samarbete med AiF projekt GmbH (Project mangement agency for the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) som ansvarar för den tyska sidan av utlysningen. 

  Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. Dessa ska i nästföljande steg kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

  Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF upp till 499 anställda) som vill samverka med bland annat SMF-partners och andra aköter i Tyskland. SMF förväntas att ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet på den svenska sidan. Deltagande från universitet, högskola eller institut som projektparter är önskvärt.

  Aktiviteter det går att söka finansiering för

  Det går att söka finansiering för forsknings- och utvecklingsaktiviteter som faller under definitionerna för "industriell forskning" eller "experimentell utveckling gemensamt med tyska SMF och andra parter. Genomförandetiden är två år.

  Projektet ska tillsammmans med tysk projektpart ta fram ny kunskap eller nya färdigheter, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, utveckla en första fungerande prototyp, genomföra demonstration, pilotarbete eller testning och validering. Det ska arbeta med immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skyddj.

  Vi finansierar inte:

  • marknadsföring och försäljning
  • ordinarie affärsutveckling (t.ex. lansering av befintligt erbjudande på ny marknad)
  • löpande drift
  • investeringar i utrustning eller verktyg
  • kvalitetssäkring
  • certifiering eller motsvarande (t.ex. CE-märkning)
  • utbildningsinsatser och kurser

  Maximal finansiering för ett projekt är tre miljoner kronor. Stödnivån är beroende av om bidragsmottagaren är ett företag eller en forskningsutförare. Företagens stödnivå regleras utifrån deras storlek samt vilken typ av forsknings- och utvecklingsaktivitet.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Har ni en projektidé som bäst utvecklas i samverkan med företag och forskningsutförare i Tyskland? Då kan detta erbjudande passa era behov.

  Projektet ska minst ha ett SMF från vardera land. Det är önskvärt att forskningsorganisationer - universitet, högskola eller institut - finns med som projektparter på respektive sida.

  För att ha möjlighet att konkurrera om finansiering ska ni kunna påvisa ett tydligt mervärde av samarbetet mellan parterna från de två länderna. Samtliga parters aktiva deltagande ska vara viktigt för projektets genomförande.

  Reglerna för deltagande skiljer sig något i Sverige och i Tyskland så det är viktigt att ni och era tyska parter tar in relevant nationell information från finansiärerna (Vinnova och AiF Projekt).

  Så här ansöker ni

  Observera att ni måste läsa både utlysningstexten och dokumenten under Ladda ner dokument innan ni påbörjar ansökan.

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett gemensamt ansökningsformulär på engelska tillsammans med era tyska projektparter (Proposal application form). Den svenska sidan av projektet ska även skriva en projektbeskrivning som bifogas den ansökan som lämnas in till Vinnova (på svenska eller engelska). En beskrivning av hur detta dokument ska struktureras finns i den svenska utlysningstexten.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Henrik Fridén

  Utlysningsansvarig

  08-4733154

  henrik.friden@vinnova.se

  Bianca Dochtorowicz

  Utlysningsansvarig

  08-4733094

  bianca.dochtorowicz@vinnova.se

  Liselott Fredriksson

  Administrativa frågor

  08-4733120

  liselott.fredriksson@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Univesellt adsorptionsfilter för extrakorporal blodbehandling VITROSORB AB 3 000 000 kr Pågående 2018-02329
  Niche-specific laminins for stem cell expansion and NK cell differentiation aiming at cancer therapy BioLamina AB 3 000 000 kr Pågående 2018-02322
  Augmented Reality HUD Optics (ARHO) Optea AB 2 997 960 kr Pågående 2018-02331
  Utveckling av en antisensbehandling för ett nytt målprotein i ledgångsreumatism IMMUNSCAPE AB 2 433 900 kr Pågående 2018-02327
  DIGICRETE BETONG OCH STÅLTEKNIK I STOCKHOLM AB 2 976 400 kr Pågående 2018-02326
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05570