Den europeiska gröna given

Målen med den europeiska gröna given är att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050, främja ekonomin, förbättra människors hälsa och livskvalitet, ta hand om naturen och säkerställa en rättvis omställning för alla.

Green Deal-utlysningen är ett av instrumenten under den europeiska gröna given för att mobilisera forskning och innovation i syfte att uppnå gröna givens målsättningar, främst att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050.

Den europeiska gröna given omfattar alla sektorer av ekonomin, särskilt transport, energi, jordbruk, byggnader och sådana industrier som stål, cement, informations- och kommunikationsteknologi, textilier och kemikalier.

Projekt som finansieras under den europeiska gröna given förväntas ge påtagliga resultat inom en relativt kort tidsram. För att kunna skapa nytta och synlighet för medborgarna fokuserar utlysningen på konkreta resultat baserat på de huvudsakliga prioriteringarna inom den europeiska gröna given.

Utlysningarna kommer att öppnas inom kort och det finns även flera möjligheter att nätverka kring utlysningarna. Vi listar några event på denna sida.

Mer information

Läs mer om bakgrunden till den europeiska gröna given på EU-kommissionens hemsida (på engelska)

Läs mer om Green Deal-utlysningen på EU-kommissionens hemsida (på engelska)

Läs mer om Green Deal-utlysningen på NCPs CaRE: s hemsida (på engelska)

Läs utlysningstexterna och ansök via EU-kommissionens ansökningsverktyg ”Funding and Tenders portal” (på engelska)

Senast uppdaterad 25 september 2020

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan