Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Naturvårdsverket tog fram smartare styrmedel med positiva effekter

Vi använde ett arbetssätt i policylabbet som gjorde att vi kunde ta fram smartare styrmedel med positiva effekter för fler, och som ska göra det lättare för politikerna att fatta beslut.

Sebastian Dahlgren Axelsson, innovationsstrateg på Naturvårdsverket, är mycket nöjd med myndighetens första test av de verktyg och metoder de arbetat med i Vinnovas satsning Policylabb. 

Hur kom ni i kontakt med Vinnovas satsning på policylabb?

- Jag var på ett seminarium hos Vinnova där de berättade om sin satsning på policylabb och jag tyckte att det var intressant.

På vilket sätt såg du att Naturvårdsverket kunde ha nytta av att arbeta med policylabb?

- När vi utvecklar nya styrmedelsförslag och policyförslag blir det väldigt mycket teoretiska analyser. När vi hämtar in synpunkter sker det ofta på branschorganisationsnivå, och även om de ofta har bra generella synpunkter når vi sällan dem som förslaget verkligen berör direkt. Och det är en svaghet som jag såg att vi kunde undvika genom att jobba med policylabbets metoder. En central utgångspunkt i det arbetssättat är ju att ta fram nya idéer och lösningar med utgångspunkt i användarnas behov.

- Det här sättet att jobba har gett oss jättemycket. Vi behöver bli bättre på att komma ut och prata med de aktörer som berörs av våra förslag redan innan det är dags för hela förslaget att gå på remiss. Om vi jobbar iterativt redan före remisskedet, kan vi ta fram smartare styrmedel som har positiva effekter för fler och som det därmed är lättare för politikerna att fatta beslut kring, säger Sebastian Axelsson, Naturvårdsverket

Hur har ni jobbat med policylabb hittills?

- Vi berättade på vår arbetsplats om Vinnovas satsning på policylabb. En kollega som ansvarar för ett regeringsuppdrag med syftet att föreslå åtgärder för att minska nedskräpningen av plast, såg värdet av att jobba på det här sättet. Vi bestämde oss för att testa konceptet inom det uppdraget och fick hjälp av Vinnova att ta fram ett upplägg. De hjälpte oss också att upphandla en tjänstedesignbyrå som hjälpte oss med själva genomförandet.

Hur gick det första projektet?

- Riktigt bra. Vi startade i maj och avslutade i september. Totalt hade vi tio arbetsmöten på ett par timmar vardera och däremellan gjordes tester, observationer, djupintervjuer och experiment för att hela tiden testa våra hypoteser och komma framåt.

Vad blev resultatet?

- Vi har ett antal idéer som vi inte har hunnit fördjupa oss i och de får vi se hur vi tar vidare. Men vi har också två styrmedelsförslag som har utvecklats och testats genom djupintervjuer. Dem ska vi ta vidare, förfina och ta med i uppdragets slutredovisning, och jag är ganska säker på att de inte hade kommit fram om vi hade jobbat på samma sätt som vanligt för då hade vi inte kommit så djupt eller hunnit prata med så många berörda.

Hur kommer ni att jobba vidare med det ni lärt er av arbetet med policylabb?

- Det här sättet att jobba har gett oss jättemycket, men det tar ganska mycket tid och det finns ingen ekonomisk möjlighet att ta hjälp av en tjänstedesignbyrå varje gång vi vill jobba så här. Nu ska vi därför presentera våra erfarenheter internt och samtidigt försöka hitta nya arbetsformer som ger oss möjlighet att göra det här själva. Vi behöver bli bättre på att komma ut och prata med de aktörer som berörs av våra förslag redan innan det är dags för hela förslaget att gå på remiss. Om vi jobbar iterativt redan innan remisskedet kan vi ta fram smartare styrmedel som har positiva effekter för fler och som det därmed är lättare för politikerna att fatta beslut kring.

Kontakt

Vill du veta mer om Vinnovas arbete i policylabb? Kontakta oss gärna. 

Jonas Gumbel

Handläggare

+46 8 473 32 62

Anna Löfgren Wilteus

Utlysningsansvarig

+46 8 473 32 66

Senast uppdaterad 1 mars 2024

Statistik för sidan