Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Policylabbet blev ett innovationscenter för finansmarknaden

Som ett resultat av samarbetet med Vinnova i satsningen Policylabb har fintechbolagen fått ett alldeles eget forum att vända sig till med sina frågor: Finansinspektionens nya innovationscenter för finansmarknaden.

Detta är början på en ny relation mellan Finansinspektionen (FI) och en bransch som ibland upplevt myndigheten som ett hinder för utveckling och innovation. Centret som drog igång 2018, är en kunskapsnod dit företagen kan vända sig för att få vägledning.

Det var efter ett samarbete inom Vinnovas satsning Policylabb som Finansinspektionens arbete med policyutveckling drog igång på allvar. Det resulterade i sin tur i ett forum för policyutveckling som fintechbolagen nu kan vända sig till.

– Detta är ingen juridisk rådgivningstjänst eftersom det är något vi varken kan eller vill bedriva, säger Stig Johansson, projektledare och finansinspektör på FI. Det handlar mer om att föra en dialog kring innovation och hur olika regelverk kan tolkas. Vi tror att det kan hjälpa bolagen att känna sig säkrare, men framför allt ser jag det som ett bidrag till FI som organisation eftersom det gör att vi kommer snabbare in i den utveckling som sker just nu och slipper hamna på efterkälken.

En bransch där regelverk styr allt

Fintech är en av de branscher där det investeras mest inom innovativa startups globalt och FI:s satsning gör miljön i Sverige ännu starkare eftersom regleringar är en sådan viktig del av all fintech. Det stärker helt enkelt Sverige som ekosystem för fintech-tjänster för både nya företag och etablerade, utan att ge avkall på de stabila institutioner som redan finns på plats.

– Potentiell tillväxt och högkvalificerade arbetstillfällen är ena delen. Den andra är att det gör att fler tjänster får möjlighet att nå ut som till exempel billigare bolån, mer transparenta tjänster och mer informativa visualiseringar, vilket gynnar konsumenterna, säger Peter Svensson, projektledare på Vinnova. Vi vet redan att det är mycket experimenterande med många nya affärsmodeller och sätt att sätta upp finansiella tjänster vilket är första förutsättningen för att förändra en marknad.

Nödvändigt steg

Elisabeth Thand Ringqvist, Senior Adviser på NTF Ventures och tidigare vd för Företagarna, tycker att centret är ett nödvändigt, men inte tillräckligt steg framåt.

– Det pågår just nu en kamp i Europa om att bli fintechcentrum och vi vet att andra länder satsat otroligt mycket på att skapa gemensamma inkubatorer och andra typer av klustersamverkan. Jag hoppas att vi fortsätter samtalen med både Tillväxtverket och Vinnova för att säkerställa att Sverige behåller en särposition i Europa som fintechcentrum och det här är det första viktiga steget.

Hon ser Innovationscenter för finansmarknaden som en viktig signal från staten och menar att om de som arbetar där är lyhörda för det som sker blir det enklare att förstå vart marknaden är på väg och även att upptäcka var och om det skaver någonstans.

– Bristen på snabb hjälp har tidigare skapat mycket frustration och stor efterfrågan på att skapa någon form av så kallad regulatory sandbox, en "säker" plats att testa innovationer med mera inom ramarna för lagstiftningen, som finns i många andra länder.

Eftersom FI anser att det mest positiva för bolagen har varit att komma i dialog med myndigheten har man istället valt att koncentrera sig på Innovationscenter för finansmarknaden eftersom det tros gör mest nytta.

– Vår tillsyn är riskbaserad och vi vill ge alla företag förståelse för hur de ska kunna etablera nya tjänster och vad som krävs för att testa dem på marknaden istället för att bjuda in vissa utvalda företag till en sandbox.

Flera roller

Innovationscenter för finansmarknaden kom till som ett resultat av de rundabordssamtal som FI arrangerade förra våren i samarbete med Vinnova och Transformator Design för att kunna utvärdera fintechbolagens behov. Totalt deltog ett 80-tal bolag, både stora och små, etablerade och startups. Där kom det bland annat fram att många bolag till exempel helt undviker att kontakta FI.

– Det är något vi försöker att möta och jag tror att den dialog vi nu har startat kan hjälpa bolagen att känna sig säkrare. Vi kan till exempel bli bättre på att vara tydligare och objektivt förklara vilka möjligheter och skyldigheter som våra olika typer av tillstånd och registreringar möjliggör, säger Stig Johansson.

Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är intressant att FI:s genomgång visar att det är väldigt få tillfällen där nuvarande lagstiftning inte skulle fungera.

– Det betyder att de verkligen har lyssnat på de olika bolag som deltagit i rundabordssamtalen. Myndigheten har också ändrat inställning och insett att de kan ha flera roller – en vägledande och en kontrollfunktion – vilket är ett stort steg.

Kontakt

Vill du veta mer om Vinnovas arbete i policylabb? Kontakta oss gärna. 

Jonas Gumbel

Handläggare

+46 8 473 32 62

Anna Löfgren Wilteus

Utlysningsansvarig

+46 8 473 32 66

Senast uppdaterad 1 mars 2024

Statistik för sidan