Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verktyg och metoder som stärker innovationskraften!

Arrangör: Vinnova och OPSI Digitalt tis 4 okt 2022 kl. 10:00-10:45

Vad behövs för att framtidssäkra offentliga verksamheter med hjälp av innovation? Tillsammans med Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) vid OECD utforskar vi offentliga verksamheters innovationsförmåga.

Inspelning från seminariet

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Det finns utrymme att göra mer för att stärka innovationsförmågan i offentliga verksamheter.

Vinnova berättar om vad undersökningen Innovation i offentlig sektor pekar på för områden som behöver stärkas. Bruno Monteiro från OPSI presenterar ”innovation playbook” som innehåller 167 olika scenarion, 34 verktygslådor och 32 internationella exempel

OPSI kommer även berätta mer om det nya stödet för Behavioral Insights (beteendeinsikter).
Under passet kommer vi utifrån aktuella undersökningar belysa hur det ser ut med innovation i offentlig sektor och vad som kan göras för att stärka innovationsförmågan.

Observera att seminariet hålls på engelska.

Medverkar gör bland andra:

  • Bruno Monteiro, Dr. Innovation analyst, OPSI 
  • Chiara Varazzani, lead behaviour scientist, OPSI
  • Jakob Hellman, enhetschef Vinnova

Detta seminarium är en del av Innovationsvecka som Vinnova tillsammans med SKR, DIGG och Upphandlingsmyndigheten initierat.

Senast uppdaterad 12 oktober 2022

Statistik för sidan