Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sänkta trösklar för innovationsupphandling

Arrangör: Vinnova och Upphandlingsmyndigheten Digitalt mån 4 okt 2021 kl. 14:00-15:00

Sverige står inför en mängd akuta samhällsutmaningar. Offentlig sektor behöver hållbara och innovativa lösningar för att klara sitt uppdrag och måste efterfråga dessa nya lösningar från marknadens aktörer. Det gör att innovationsupphandling är ett av de verktyg som behövs för att främja utveckling och spridning. Flera aktörer stödjer utvecklingen med olika insatser som kan sänka trösklarna för innovationsupphandling.

I detta webbsända seminarium presenteras nya stöd för innovationsupphandling, både i form av finansiering och andra initiativ. Särskilt fokus lägger vi på Vinnovas nya utlysning ”Checkar för innovationsupphandling – pilot 2021” som öppnar i slutet av september. Där kan upphandlande organisationer söka bidrag att ta in extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i samband med innovationsupphandling. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för verifiering och validering.

Under seminariet berättar Upphandlingsmyndigheten om sitt stöd till innovationsupphandling och hur vi tillsammans kan arbeta för att genomföra fler innovationsupphandlingar som skapar nytta i offentlig verksamhet.

Välkommen!

Du deltar i mötet via Teams. Klicka här för att delta i mötet.

 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Nina Widmark

Handläggare

+46 8 473 30 52

Senast uppdaterad 5 oktober 2021

Statistik för sidan