Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar hamn - Förberedelseprojekt för systemdemonstrator

Utlysningen ger bidrag till förberedelseprojekt för systemdemonstratorer för en mer hållbar hamn: ökad konkurrenskraft, ökad social och miljömässig hållbarhet inklusive minskad klimatpåverkan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förberedelseprojekt för systemdemonstrator hållbar hamn. Nya lösningar prövas i verklig miljö i samspel med teknik, konkurrenskraft, beteende, policy- och regelverk samt infrastruktur.

Vem kan söka?

Konstellationer med minst tre svenska parter varav minst två företag. Minst en av parterna ska vara en hamn.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 1 miljon kronor per projekt, genomförandetid 6 - 12 månader.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Claes de Serves

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 21

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-01167

  Statistik för sidan