Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens 2023 vt

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Bidrag för att täcka lönekostnaderna för att anställa en identifierad disputerad MSCA-forskare som befinner sig i Sverige.

Vem kan söka?

Företag, offentliga organisationer och forskningsinstitut utanför universitet och högskola.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag på upp till 500 000 kronor. Bidraget får uppgå till högst 100 procent av de totala stödberättigande kostnaderna för anställning motsvarande heltid 6 månader.

Viktiga datum

 • Vi använder matchmaking-verktyg

  I det här erbjudandet använder vi matchningsverktyg. Dessa verktyg ska underlätta för arbetsgivare och forskare att hitta varandra

  Switch to Sweden - Linköping Science Park (linkopingsciencepark.se)

  Science to Business Matchmaking - Linköping Science Park (linkopingsciencepark.se) (Ersätter tidigare MSCA Talent AI Matchmaking)

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Litborn

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 98

  Sussi Trankell

  Administratör

  +46 8 473 31 58

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-03143

  Statistik för sidan