Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MSCA Employment

MSCA Employment

Öppna ansökningstillfällen

3
Attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens 2024 ht
Stänger om 3 månader

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Tidigare ansökningstillfällen

Attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens 2024
Stängde 12 mars 2024

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens 2023 ht
Stängde 19 september 2023

Bidrag för att täcka lönekostnaderna för att anställa en identifierad disputerad MSCA-forskare som befinner sig i Sverig

Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens
Stängde 12 april 2023

Detta erbjudande ska underlätta för organisationer att anlita och behålla spetskompetens från andra länder.

Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens 2022 ht
Stängde 19 oktober 2022

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens
Stängde 4 maj 2022

Satsningen ska underlätta för arbetsgivare att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige.

Attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens 2021
Stängde 5 oktober 2021

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2021-01842

Statistik för sidan