Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MSCA Employment

MSCA Employment

Öppna ansökningstillfällen

9
Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens 2022 ht
Stänger om 9 veckor

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Tidigare ansökningstillfällen

Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens
Stängde 4 maj 2022

Satsningen ska underlätta för arbetsgivare att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige.

Attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens 2021
Stängde 5 oktober 2021

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Senast uppdaterad 30 juni 2022

Diarienummer 2021-01842

Statistik för sidan