Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Klimatneutral e-handel - våren 2023

Med detta erbjudande vi vill stötta idéer som kan bidra till en hållbar omställning av e-handel. Vi söker särskilt projekt inom innovationsområdena hållbara förpackningslösningar, retursystem och leveransplatser.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Finansiering för att utveckla, testa och utvärdera lösningar och förbereda för implementering och nyttiggörande.

Vem kan söka?

Aktörer inom leveranskedjan i e-handel, till exempel företag, offentlig sektor, myndigheter, intresseorganisationer och akademi. Projekt ska bestå av minst 2 parter.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är ca 14 miljoner för 2023–2024 Projekttiden får maximalt uppgå till 18 månader.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Christian Fredricsson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 10

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Josephine Darlington

  Projektansvarig för ASTER

  +46 70 965 69 75

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00432

  Statistik för sidan