Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Europeiskt partnerskap inom individanpassad medicin

Internationella samverkansutlysningar inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationspartnerskapet för individanpassad medicin, EP PerMed.

Tidigare ansökningstillfällen

Europeiskt samarbete accelererar utveckling av precisionsmedicin (EP PerMed JTC2024)
Stängde 12 mars 2024

Vinnova finansierar i denna utlysning svenskt deltagande i den första internationella utlysningen inom det europeiska forsknings- och innovationspartnerskapet för Personalised Medicine, EP PerMed. Utlysningen syftar till att stödja forskning och utveckling som främjar identifiering eller validering av målmolekyler för individanpassade behandlings- och förebyggande strategier. Forskning om biomarkörer måste ingå som en del i det föreslagna projektet.

ERA PerMed – Erbjudande inom individanpassad prevention
Stängde 24 februari 2022

Svenskt deltagande i den internationella satsningen inom individanpassad medicin. Erbjudande administreras av ERA PerMed

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2021-04954

Statistik för sidan