Utgiven
2016-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2016:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-42-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
70
Författare
Jan-Evert Nilsson - Blekinge tekniska högskola
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2002-00568
Ämne
Ledning och organisering, Om Vinnova

Vinnväxt-programmet är ett av Vinnovas mest långsiktiga och långlivade program. Den första utlysningen gjordes år 2002 och det har sedan återkommande gjorts nya utlysningar. Inom ramen för programmet har 15 regionalt baserade tillväxtinitiativ finansierats, de äldsta är inne på sitt trettonde år.

För att förstå förutsättningarna för Vinnväxt-programmet måste man förstå den kontext det har verkat i. När programmet startade i början av 2000-talet utformades det för att försöka överbrygga och påverka en del av de brister som Vinnova upplevde att den dåvarande regional- och tillväxtpolitiken i Sverige medförde för regional tillväxt och innovationsförmåga. Sedan dess har politiken, både nationellt och regionalt, förändrats i flera avseenden, samtidigt som mycket också är sig likt.

Denna effektstudie är en betraktelse av det regional- och forskningspolitiska landskapet under ett antal decennier fram till idag.