Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Vinnovas utlysningar inom e-tjänster i offentlig verksamhet 2004 och 2005

Kartläggning av avslutade projekt

Bokomslag Vinnovas utlysningar inom e-tjänster i offentlig verksamhet 2004 och 2005
Utgiven
2010-november
Serienummer
VR 2010:21
Utgivare
Vinnova
Författare
Karin Hovlin & Caroline Andersson - Governo AB
ISBN
978-91-86517-27-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
42

Under 2004-2006 genomförde Vinnova två utlysningar inom ett område som då var relativt nytt och outforskat: e-förvaltning. Utlysningarna Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster genomfördes 2004 och Gränsöverskridande offentliga tjänster för företag 2005. Avsikten var att stimulera behovsmotiverad forskning och utveckling där nära samverkan mellan offentlig förvaltning, universitet/högskolor och företag skulle leda till att nya och gränsöverskridande, innovativa offentliga e-tjänster utvecklades. Inom ramen för dessa utlysningar finansierades 12 projekt till en sammanlagd summa av 41 miljoner kronor. Projektens medfinansiering uppgick till ca 60 miljoner kronor. Projekten avslutades under 2008.

Projekten kan betraktas som pionjärer såväl inom ämnesområdet i sig, som när det gäller samverkan mellan offentlig sektor, forskning och företag. Dessutom har projektens samverkan i de flesta fall syftat till att utveckla och effektivisera de interna processerna hos den medverkande parten från offentlig sektor. Detta har gjort arbetet komplext i många dimensioner. Flera av projektens e-tjänster driftas idag skarpt och vidareutvecklas kontinuerligt.

Verksamhetsutveckling med stöd av IT är alltjämt en central fråga i såväl offentliga som privata organisationer. Vinnova vill med denna rapport sprida erfarenheter från genomförda projekt och hoppas inspirera till nya djärva ideéer och samverkansformer för tjänsteutveckling.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan