Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Vägen till samverkanssäkrad utbildning

Del 1 - Metoder & Strategier + Del 2 - Möjligheter & Utmaningar. Utgivare: Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet

Bokomslag Vägen till samverkanssäkrad utbildning
Utgiven
2016-april
Serienummer
Utgivare
Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet
Författare
Anna-Karin Alm, Mattias Esbjörnsson, Andreas Jacobsson, Anna-Carin Ramsten, Jakob Rehme, Mats Reinhold, Karin Sjögren, Victoria Sörensson, Richard Topgaard, Charlotte Ahlgren Moritz, Cecilia Christersson, Agneta Marell & Peter Värbrand
ISBN
978-91-7104-673-4 och 978-91-7104-675-8
ISSN
Antal sidor
144

Kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och andra aktörer i samhället är viktigt för att vi ska kunna möta morgondagens utmaningar. Man måste arbeta över sektorsgränser, inte bara inom forskning utan också inom utbildning. “Vägen till samverkanssäkrad utbildning: metoder och strategier” handlar om hur samverkan kan integreras i högre utbildning. Slutsatserna baseras på de erfarenheter som gjorts i projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som letts av lärosätena i Linköping, Malmö och Umeå. Publikationens andra del, “Möjligheter och utmaningar”, berättar ett antal historier ur samverkansvardagen.

Att med andra samhällsaktörer samverka kring utformningen av utbildningsprogram och i undervisningen bidrar till kvalitetsutveckling och säkerställer att utbildningen är till nytta för samhället. Samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. För att man långsiktigt ska kunna integrera samverkan i utbildningsprogram krävs insatser på flera nivåer. Till exempel måste lärosätesledningar ta tydlig ställning i samverkansfrågan i sina styrdokument, och samverkansaspekten måste vara en självklar del av lärosätets kvalitetssäkringssystem. Det krävs också att ledningen för fakulteter och institutioner utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan. Vidare bör samverkan ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling, och lärosätena bör också uppmärksamma och belöna framgångsrikt samverkansarbete. Slutligen bör politiker och departement utforma ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena.

Mer information om publikationen hittar du på denna länk till Malmö högskola

Projektet finansieras av Vinnova inom programmet "Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan"

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan