Utgiven
2009-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:12
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-63-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
70
Författare
Charlotte Norrman & Magnus Klofsten - Linköpings Universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2005-02575
Ämne
Forskning och utveckling i företag

I denna rapport redovisas resultaten av den uppföljning som utförts vid Linköpings Universitet av de 60 företag som år 2002, 2003 och 2004 fick det av Vinnova och NUTEK instiftade programmet VINN NU.

VINN NU-finansieringen är ett bidrag om 300 000 kronor som varje år i konkurrens delas ut till upp till 20 företag med idéer i kunskapsintensiva branscher. Programmet instiftades 2002 i syfte att möta finansieringsbehovet hos innovativa företag i ett tidigt utvecklingsskede.

Uppföljningen har genomförts i form av enkätbaserade telefonintervjuer med VINN NU-företagen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (715 kB)