Utgiven
2009-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:09
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-58-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
186
Författare
Krister Spolander
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-03562
Ämne
Transport

Detta projekt har syftat till att ta fram ett underlag att användas i tillämplig utsträckning för Vinnovas kommande satsningar inom transportsäkerhetsområdet.

Samtal med framträdande aktörer inom innovationssystemen har haft en avgörande betydelse för projektet. De är Torbjörn Biding Vägverket, Gunnar Carlsson SPF, Vilgot Claesson Vinnova, Per Ekberg Sjöfartsverket, Nils Petter Gregersen NTF, Anders Haggård Vägverket, Christer Hydén Lunds Tekniska Högskola, Peter Larsson Vägtrafikinspektionen (från 1 januari 2009 Transportstyrelsen), Anders Lie Vägverket, Erik Lindberg Banverket, Johan Lindberg Sveriges Kommuner och Landsting, Sixten Nolén Vägtrafikinspektionen (från 1 januari 2009 Transportstyrelsen), Jan Söderström Sveriges Kommuner och Landsting samt Claes Tingvall Vägverket.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3979 kB)