Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Analys av programmet Utmaningsdriven Innovation

Slutrapport

Bokomslag Analys av programmet Utmaningsdriven Innovation
Utgiven
2022-juni
Serienummer
VR 2022:05
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Johannes Henriksson, Ramboll Management Consulting AB Katarina Steijer, Ramboll Management Consulting AB Martin Bodensten, Ramboll Management Consulting AB Clara Leandersson, Ramboll Management Consulting AB Anna Järneteg, Ramboll Management Consulting AB Erica Iseborn, Ramboll Management Consulting AB Isabella Björling, Ramboll Management Consulting AB Emilia Eldh, Ramboll Management Consulting AB Mats Tyrstrup, Handelshögskolan i Stockholm Mattias Axelsson), Handelshögskolan i Stockholm Karin Larsdotter, Kungliga Tekniska Högskolan Anna Zingmark, Länka Consulting
ISBN
978-91-985897-6-4
ISSN
Antal sidor
38

På uppdrag av Vinnova har Ramboll Management Consulting genomfört en analys av programmet Utmaningsdriven innovation (UDI). Målet med analysen är att förstå projektens innovationsresor samt projekten och programmets avtryck, det vill säga om och hur den samlade projektportföljen och programmet bidrar till systemförändring och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Uppdraget har genomförts under perioden januari 2018 till december 2021. Detta är slutrapporten för uppdraget och redovisar en samlad analys av de 44 fallstudier som Ramboll har genomfört av avslutade projekt till och med februari 2020.

I analysen framgår att UDI visar på nyttan med ett systemperspektiv för att utveckla relevanta och fungerande innovativa lösningar. Att testa nya lösningar under realistiska förhållanden är viktigt och detta förhållningssätt bör utöver tekniska aspekter även omfatta det system av regelverk, användarbeteenden eller affärsmodeller som omger lösningen. De samverkansprojekt som får finansiering i programmet resulterar i både konkreta innovationer för hållbar utveckling och stärkt innovationsförmåga hos de organisationer som deltar. Projekten bidrar till att stärka förutsättningarna för systeminnovation på sikt. Genom att öppna upp för myndigheter och andra offentliga aktörer har UDI särskilt påverkat synen på offentlig sektors roll för att möjliggöra systeminnovation.

I projekten samarbetar breda konstellationer av företag, offentliga verksamheter, universitet och högskolor samt organisationer i civilsamhället långsiktigt för att möta omfattande samhällsutmaningar. Programkonceptet med stegvis finansiering är framgångsrikt och har kontinuerligt bidragit med att identifiera behov av att stärka kapaciteten och innovationsförmågan i olika sektorer. Analysen lyfter även vikten av en aktiv portföljstyrning och en tydlig gemensam riktning som komplement till de bredare hållbarhetsmålen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan