Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TRANSAMS uppföljning av ”Nationell strategi för transportrelaterad FUD” åren 2005 - 2007

Två uppföljningar - en för 2005 och en för 2006 - 2007

Bokomslag TRANSAMS uppföljning av ”Nationell strategi för transportrelaterad FUD” åren 2005 - 2007
Utgiven
2009-februari
Serienummer
VP 2009:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Christine Wallgren & Åsa Vagland - Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
48

Vinnova har, genom TRANSAM-samarbetet, i uppdrag att följa upp den nationella strategin för transportrelaterad FUD från 2004 (VP 2004:01).

Detta dokument utgör en sammanslagning av två uppföljningar, en för år 2005 samt en för åren 2006-2007.

Totalt investerades under budgetåret 2005 ungefär 785 Mkr av statliga medel i civil transportrelaterad FUD. Under 2007 investerades drygt en miljard kronor, av statliga medel i civil transportrelaterad FUD. Ett stort antal gemensamma initiativ har tagits inom olika områden för att stärka och samordna den svenska transportforskningen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan