TRANSAMS uppföljning av ”Nationell strategi för transportrelaterad FUD” åren 2005 - 2007

Två uppföljningar - en för 2005 och en för 2006 - 2007

Utgiven
2009-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2009:01
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
48
Författare
Christine Wallgren & Åsa Vagland - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2004-00527
Ämne
Transport

Vinnova har, genom TRANSAM-samarbetet, i uppdrag att följa upp den nationella strategin för transportrelaterad FUD från 2004 (VP 2004:01).

Detta dokument utgör en sammanslagning av två uppföljningar, en för år 2005 samt en för åren 2006-2007.

Totalt investerades under budgetåret 2005 ungefär 785 Mkr av statliga medel i civil transportrelaterad FUD. Under 2007 investerades drygt en miljard kronor, av statliga medel i civil transportrelaterad FUD. Ett stort antal gemensamma initiativ har tagits inom olika områden för att stärka och samordna den svenska transportforskningen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (368 kB)