Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänsteinnovationer i offentlig sektor

Behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens

Bokomslag Tjänsteinnovationer i offentlig sektor
Utgiven
2011-november
Serienummer
VR 2011:12
Utgivare
Vinnova
Författare
Karin Hovlin, Sofie Arvidsson, Mikael Hjorth & Anders Ljung - Governo AB
ISBN
978-91-86517-50-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
92

Tjänsters betydelse för ekonomisk tillväxt ökar och uppgår idag till ca 70 procent av BNP. Potentialen i tjänstebaserad innovation är stor och transformerar såväl privata som offentliga verksamheter. I regleringsbrevet för 2011 fick Vinnova i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i näringsliv och offentlig verksamhet. Denna rapport är ett av underlagen för arbetet med uppdraget.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan