Utgiven
2013-maj
Språk
Engelska
Serienummer
VA 2013:11
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-96-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
32
Författare
Peter Stern, Erik Arnold, Malin Carlberg, Tobias Fridholm, Cristina Rosemberg & Miriam Terrell - Technopolis group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2012-02024
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

The Swedish Competence Centres programme was launched in 1993 by NUTEK, the predecessor of Vinnova and the Swedish Energy Agency.

This publication is a summary of the second impact study of the programme done 2012-2013 Long Term Industrial Impacts of the Swedish Competence Centres(Vinnova Report/Analysis VA 2013:10). The main goal of the study is to present direct and indirect long term effects in the companies participating in the Competence Centres as well as providing recommendations regarding competence centres programme design in future policy.

For a brief version in Swedish see "När företag och universitet forskar tillsammans" (Vinnnova Information VI 2013:13).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (264 kB)