Utgiven
2016-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2016:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
50
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01544
Ämne
Genus och mångfald, Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik, Ledning och organisering, Material, Miljö och energi, Produktion, Tjänster, Transport

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället 3.0 och Konkurrenskraftig produktion.

Utmaningar är en viktig drivkraft för innovationer och de projekt vi nu finansierar kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som på sikt kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige. Projekten bygger på breda samarbeten där högskolor och universitet, näringsliv och offentlig sektor samverkar. Såväl Vinnova som våra externa bedömare har goda förhoppningar om att projekten kan göra avtryck nationellt och internationellt.

Under 2015 beviljades 17 projekt till det andra steget i programmet Utmaningsdriven innovation. Det är glädjande att intresset är fortsatt stort för programmet, men än viktigare är att det är förslag med god potential att möta samhällsutmaningar. Förslag som på sikt kan leda till både affärs- och samhällsnytta. Förhoppningsvis kan den här projektkatalogen inspirera såväl som leda till att personer kommer i kontakt som annars inte skulle göra det.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2207 kB)