Utgiven
2012-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-68-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
54
Författare
Staffan Movin & Ann-Charlotte Plogner - Marknadstekniskt Centrum, MTC
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-02898
Ämne
Tjänster, Forskning och utveckling i företag

Inom ramen för Vinnovas arbete med regeringsuppdraget och publikationen ”Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer” (Vinnova Information VP 2011:03) gavs ett uppdrag till Marknadstekniskt Centrum (MTC).

MTC har genomfört intervjuer med 10 koncernledare i ledande svenska företag kring tjänsteinnovationer och näringslivets omställning mot en mer tjänstebaserad affär. Dialogerna fokuserar kring affärsöverväganden i relation till ”tjänstefiering”, och arbetet med innovation i allmänhet och tjänsteinnovation i synnerhet.

Genom att intervjua vd:ar och styrelseproffs har studien gjort det möjligt att lyfta perspektivet och sätta in tjänstefiering i en kontext med företagens övriga utmaningar kring förnyelse och innovation.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (631 kB)