Utgiven
2007-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:10
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-92-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
44
Författare
Per Kågeson
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-02022
Ämne
Miljö och energi, Transport

Denna skrift belyser ett par av de strategiska frågor som måste hanteras för att säkra långsiktigt hållbara vägtransporter. I första hand behandlas betydelsen av energieffektiva fordon samt olika slags alternativa drivmedel.

Tonvikt ligger på åtgärder för att introducera klimatvänligare lösningar på bilmarknaden. På EU-planet formas exempelvis direktiv eller förordningar som kan komma att få stor betydelse för svensk bil- och drivmedelsindustri.

Skriften utgör ett inlägg i den nationellt och internationellt viktiga frågan om vägtransporternas klimatpåverkan. Förhoppningsvis kan den bidra till en livfull och konstruktiv debatt.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (427 kB)