Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljöbilar och biodrivmedel

Hur påverkas Sverige av EU:s direktiv?

Bokomslag Miljöbilar och biodrivmedel
Utgiven
2007-juli
Serienummer
VR 2007:10
Utgivare
Vinnova
Författare
Per Kågeson
ISBN
978-91-85084-92-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
44

Denna skrift belyser ett par av de strategiska frågor som måste hanteras för att säkra långsiktigt hållbara vägtransporter. I första hand behandlas betydelsen av energieffektiva fordon samt olika slags alternativa drivmedel.

Tonvikt ligger på åtgärder för att introducera klimatvänligare lösningar på bilmarknaden. På EU-planet formas exempelvis direktiv eller förordningar som kan komma att få stor betydelse för svensk bil- och drivmedelsindustri.

Skriften utgör ett inlägg i den nationellt och internationellt viktiga frågan om vägtransporternas klimatpåverkan. Förhoppningsvis kan den bidra till en livfull och konstruktiv debatt.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan