Utgiven
2018-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2018:10
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-77-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
72
Författare
Madeleine Enarsson
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Genus och mångfald, Hälsa, Miljö och energi, Transport, EU, Internationell samverkan, Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt. Agenda 2030 som antogs av FN 2015 uttrycker världens och Sveriges 17 mål för hållbar tillväxt. Därför uttrycker Agenda 2030 även Vinnovas övergripande mål.

För att Vinnova ska bidra till hållbar tillväxt i enlighet med Agenda 2030 krävs utveckling av Vinnovas verksamhet. Agenda 2030 har därför blivit ett prioriterat utvecklingsområde för Vinnova och sedan 2018 klassificeras samtliga projekt som Vinnova finansierar efter vilka Agenda 2030-mål de förväntas bidra till. Genom ett målmedvetet utvecklingsarbete integreras Agenda 2030 successivt i Vinnovas kärnverksamhet.

Denna rapport är en kartläggning av kvantifierade och tidsbestämda mål med koppling till Agenda 2030, på global, europeisk och svensk nivå. Den har tagits fram i ett särskilt projekt inom ramen för den permanenta arbetsgrupp inom Vinnova som stöttar, stimulerar och koordinerar myndighetens arbete med Agenda 2030. Vi hoppas att rapporten inte bara bidrar till Vinnovas förståelse för policyutveckling för Agenda 2030 utan även bidrar till andra aktörer utvecklings-arbete, som krävs för att Sverige framgångsrikt ska nå målen i Agenda 2030.