Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kartläggning och analys av politiska mål relaterade till Agenda 2030

Bokomslag Kartläggning och analys av politiska mål relaterade till Agenda 2030
Utgiven
2018-maj
Serienummer
VR 2018:10
Utgivare
Vinnova
Författare
Madeleine Enarsson
ISBN
978-91-87537-77-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
72

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt. Agenda 2030 som antogs av FN 2015 uttrycker världens och Sveriges 17 mål för hållbar tillväxt. Därför uttrycker Agenda 2030 även Vinnovas övergripande mål.

För att Vinnova ska bidra till hållbar tillväxt i enlighet med Agenda 2030 krävs utveckling av Vinnovas verksamhet. Agenda 2030 har därför blivit ett prioriterat utvecklingsområde för Vinnova och sedan 2018 klassificeras samtliga projekt som Vinnova finansierar efter vilka Agenda 2030-mål de förväntas bidra till. Genom ett målmedvetet utvecklingsarbete integreras Agenda 2030 successivt i Vinnovas kärnverksamhet.

Denna rapport är en kartläggning av kvantifierade och tidsbestämda mål med koppling till Agenda 2030, på global, europeisk och svensk nivå. Den har tagits fram i ett särskilt projekt inom ramen för den permanenta arbetsgrupp inom Vinnova som stöttar, stimulerar och koordinerar myndighetens arbete med Agenda 2030. Vi hoppas att rapporten inte bara bidrar till Vinnovas förståelse för policyutveckling för Agenda 2030 utan även bidrar till andra aktörer utvecklings-arbete, som krävs för att Sverige framgångsrikt ska nå målen i Agenda 2030.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan