Kartläggning av svensk FoU inom området IT och miljö

Fokus på teknikens indirekta och systemmässiga effekter

Utgiven
2009-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:13
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-65-5
ISSN
1650-3104
Antal sidor
62
Författare
Peter Arnfalk, Andrius Plepys & Chris van Rossem - iiiee - Lunds Universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-03493
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik

Området IT och miljö, även kallat Grön IT eller något bredare IT och hållbar utveckling, har identifierats både som ett sätt att finna kostnadseffektiva "vinna-vinna" lösningar på olika miljöproblem och som ett område med potentiella exportmöjligheter. Det råder dock en viss oklarhet i vad detta "område" innefattar, vilken forskning och utveckling (FoU) som pågår i landet och vilka aktörerna är. I den föreliggande undersökningen har vi därför på olika sätt försökt kartlägga svenska FoU-projekt som kan tänkas ligga inom ramen för området IT och miljö.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (920 kB)