Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kartläggning av svensk FoU inom området IT och miljö

Fokus på teknikens indirekta och systemmässiga effekter

Bokomslag Kartläggning av svensk FoU inom området IT och miljö
Utgiven
2009-juni
Serienummer
VR 2009:13
Utgivare
Vinnova
Författare
Peter Arnfalk, Andrius Plepys & Chris van Rossem - iiiee - Lunds Universitet
ISBN
978-91-85959-65-5
ISSN
1650-3104
Antal sidor
62

Området IT och miljö, även kallat Grön IT eller något bredare IT och hållbar utveckling, har identifierats både som ett sätt att finna kostnadseffektiva "vinna-vinna" lösningar på olika miljöproblem och som ett område med potentiella exportmöjligheter. Det råder dock en viss oklarhet i vad detta "område" innefattar, vilken forskning och utveckling (FoU) som pågår i landet och vilka aktörerna är. I den föreliggande undersökningen har vi därför på olika sätt försökt kartlägga svenska FoU-projekt som kan tänkas ligga inom ramen för området IT och miljö.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan