Utgiven
2015-april
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2015:01
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
20
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa

Sverige har en lång tradition av att utveckla innovationer inom hälsoområdet samt en väl fungerande vård med en gedigen dokumentation av resultat. Det ger oss möjlighet att utveckla konkurrenskraftiga lösningar där vi vet att behoven är stora och där det finns en efterfrågan globalt.

Förutom att stimulera nya lösningar som effektiviserar och förbättrar välfärdstjänsterna, bidrar det också till att näringslivet kan utveckla nya produkter. Om vi använder våra styrkor på ett klokt sätt kan utmaningarna inom området hälsa vändas till nya tillväxtmöjligheter för Sverige.

I den här broschyren kan du läsa om våra satsningar inom hälsoområdet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (7539 kB)