Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Inomhusskidbacke i Lindvallen, Sälen
Utgiven
2009-november
Serienummer
VR 2009:30
Utgivare
Vinnova
Författare
Stefan Larsson & Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna
ISBN
978-91-85959-89-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
50

Marknaden för inomhusskidbackar är tydligt under en kraftig expansion runt om i världen. Det finns ett 40-tal inomhusskidbackar i drift och ytterligare en rad projekt planeras.

I Sverige finns hittills ingen inomhusskidbacke i drift. Det finns planer på ett mindre antal inomhusskidbackar ifrån Västernorrland och söderut. I dagsläget finns konkreta planer på större inomhusskidbackar i såväl Fränsta samt Isaberg med investeringar i storleksordningen 300 MSEK vardera, men ekonomin har gjort att byggstarten skjutits upp.

Klimateffekten omnämns ofta som en drivkraft, dock kan det noteras att majoriteten av projekten innehåller mycket mer än inomhusskidbacken, i form av en rik flora av andra nöjes- och fritidsaktivteter.

Beräkningar har gjorts på en 1000 m lång, 100 m bred och 250 m hög inomhusskidbacke vid Lindvallen, Sälen. Energiförbrukningen beräknas bli ca 16 kWh/m2 för kyla och uppvärmning för en backe med -3 graders lufttemperatur och året-runt-drift. Anläggningens totala energiförbrukning (inkl. snötillverkning, driftsel, skidlift mm) blir i storleksordningen 3-4 gånger större, och är bl a beroende på hur snön kommer att tillverkas och distribueras inom anläggningen. Erfarenheter verkar peka på att extern snötillverkning där den färdiga snön tillförs backen är att föredra samt att hög luftfuktighet reducerar mängden snö som måste tillföra.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan