Utgiven
2016-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2016:06
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
16
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

Vinnova har fått regeringens uppdrag att ta fram analyser och förslag inför den kommande propositionen för forskning, innovation och högre utbildning 2017–2027. I denna broschyr presenteras en kort sammanfattning av förslagen.

Läs hela huvudrapporten ”Innovation för ett attraktivare Sverige” (Vinnova Information VI 2015:07).

Läs hela analysrapporten ”Förutsättningar för innovationspolitik i Sverige” (Vinnova Information VI 2015:08).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1558 kB)