Utgiven
2010-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:22
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-28-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
112
Författare
Sven Faugert, Tommy Jansson, Karin Eduards, Pauline Mattsson & Miriam Terrell - Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Transport

Framtidens personresor är ett forsknings- och utvecklingsprogram inom kollektivtrafikområdet som drivs gemensamt av Vinnova och Trafikverket (tidigare Vägverket respektive Banverket). Programmet är unikt då det är det första kollektivtrafikprogram som drivs gemensamt av myndigheterna. Det övergripande syftet är att öka kollektivtrafikens andel av transporterna och uppnå ett mer hållbart transportsystem. Programmet beräknas pågå till och med år 2011.

Under hösten 2010 har en halvtidsutvärdering av programmet genomförts. Utvärderingen fokuserar på programmets nytta, relevans och kvalitet. Utvärderingen har också varit en viktig utgångspunkt i en påbörjad analys av kollektivtrafikområdet i syfte att utröna möjligheterna till ett eventuellt initiativ för att skapa en gemensam och mer kraftfull kunskapsplattform för att utveckla kollektivtrafiken.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (953 kB)