Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens personresor - Slutrapport

Dokumentation från slutkonferens hösten 2011 för programmet Framtidens personresor

Bokomslag Framtidens personresor - Slutrapport
Utgiven
2012-november
Serienummer
VR 2012:11
Utgivare
Vinnova
Författare
Andreas Nilsson - Vetenskapsjournalisterna
ISBN
978-91-86517-74-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
60

I en tid då globala utmaningar ger lokala avtryck är det särskilt angeläget med forskning och kunskapsutveckling inom kollektivtrafikområdet. Storstadsregionerna växer och en allt större andel av vår befolkning bor i städer, vilket ökar trycket på en kollektivtrafik som är tillgänglig, hållbar och ekologiskt gångbar. En utvecklad kollektivtrafik innebär en lägre belastning på vår närmiljö och i förlängningen även på det globala klimatet. Samtidigt stimuleras ekonomisk utveckling och social utjämning – viktiga komponenter för en hållbar utveckling!

Denna slutrapport är en dokumentation av slutkonferensen för Framtidens personresor som genomfördes hösten 2011. Vid konferensen presenterades resultat från projekt som fått finansiering inom programmet sedan dess start 2007. Vår förhoppning är att projektresultaten ska bidra till en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik samt till nyttiggörande och värdeskapande av kunskap inom kollektivtrafikområdet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan