Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Förstudie inför etablerandet av europeiska digitala innovationshubbar

Slutrapport av regeringsuppdrag

Bokomslag Förstudie inför etablerandet av europeiska digitala innovationshubbar
Utgiven
2019-december
Serienummer
VR 2019:10
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Adrian Solitander, Andreas Allström, Annika Zika-Viktorsson, Joakim Skog, Johan Lindberg och Lars Gustafsson
ISBN
978-91-87537-88-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
94

Vinnova fick i maj 2019 ett uppdrag från Sveriges regering att ta fram en förstudie inför ett etablerande av europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) inom ramen för programmet för ett digitalt Europa. 

Denna rapport är Vinnovas slutrapportering av regeringsuppdraget. Syftet med rapporten är att ta fram ett underlag som kan bidra till ett effektivt genomförande av en satsning på EDIH i en svensk kontext. Rapporten består i huvudsak av fyra olika delar:

  • Sammanställning av hur förslaget kring EDIH ser ut enligt planerna för programmet för ett digitalt Europa och vad som förväntas av en EDIH.
  • Analys av hur behoven hos svenska aktörer, framför allt små och medelstora företag och offentlig sektor, av de tjänster som en EDIH förväntas kunna utföra.
  • Kartläggning av svenska aktörer för att beskriva en nulägesbild av de som helt eller delvis kan, eller skulle kunna, utföra de tjänster som en EDIH föreslås kunna utföra. Även program och satsningar som bedöms relevanta i detta sammanhang har inkluderats i detta arbete.
  • Baserat på ovanstående behovsanalys och aktörskartläggning analyseras vad som är en realistisk och ändamålsenlig process inför etablerandet av europeiska digitala innovationshubbar i Sverige.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan