Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Företagsinitierade innovationshubbar i Sverige

18 exempel samt ett designramverk

Bokomslag Företagsinitierade innovationshubbar i Sverige
Utgiven
2020-november
Serienummer
VR 2020:11
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Björn Remneland Wikhamn
ISBN
978-91-985897-8-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
66

Ett konkret sätt för storföretag att börja samarbeta med kreativa och snabbrörliga startups eller scaleups är att etablera en så kallad ’innovationshubb’. Genom ömsesidig samverkan kan innovationshubbar ge hävstång åt såväl storföretagens som småföretagens innovationsresor, vilket samtidigt genererar positiva samhälleliga effekter i form av utveckling av kompetens och innovationskraft, fler arbetstillfällen och ökad BNP tillväxt.

I denna rapport görs en bred kartläggning av 18 olika företagsinitierade innovationshubbar i Sverige. På ett övergripande plan är syftet med rapporten att lyfta fram goda exempel och att analysera hur innovationshubbar på olika sätt kan designas i relation till storföretagens specifika situation, drivkrafter och underliggande syften. Rapporten introducerar även ett ramverk som kan ge struktur åt arbetet med att förstå vilka designelement som är centrala i en innovationshubb, och hur dessa element relaterar till varandra. På så sätt vill rapporten ge ökad kunskap om ett organiseringssätt för innovation som blir allt mer vanligt, och att på så sätt ge konkreta bidrag till såväl praktiker i storföretag och småföretag, som till policyskapare på regional och nationell nivå.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan