Utgiven
2011-september
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:11
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-47-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
52
Författare
Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-03083
Ämne
Transport, Forsknings- och innovationsmiljöer

Vinnova har sedan 2008 finansierat kompetenscentret ViP – Virtual Prototyping and Assessment by Simulation för att ytterligare förstärka svensk kompetens inom simuleringsområdet. För den fortsatta utvecklingen av den svenska fordonsindustrins innovations- och konkurrenskraft är det av största vikt att snabbare och mer kostnadseffektivt kunna omsätta forskningsresultat i kommersiellt gångbara produkter på marknaden. Det finns därutöver ett övergripande samhällsbehov att kunna genomföra prov och demonstrationer för att öka kunskapen om hur ett säkert och miljövänligt vägtransportsystem bäst utformas.

Det främsta syftet med satsningen på ViP har varit att bygga upp kompetens om och erfarenhet av simulatoranvändning inom fordonsområdet. Det handlar dels om att utveckla metoder och arbetssätt avseende hur körsimulatorer kan användas för effektiv innovation, produktutveckling och verifiering, men också att tillsammans med plattformar som t ex SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre och TSS – Test Site Sweden öka innovationskraften samt bidra med samordning och planering för att medverka till ett effektivare utnyttjande av de resurser som finns, inklusive de investeringar som både hittills genomförts och för närvarande planeras.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (690 kB)