Utgiven
2008-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2008:11
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
12
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Tjänster

Projektbeskrivningar inom programmet "e-tjänster i offentlig verksamhet"

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (221 kB)