Utgiven
2013-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2013:11
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-06-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
68
Författare
Christina Johannesson & Stefan Holmlid
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering, Tjänster

Regeringen har uppdragit åt Vinnova att utforma och genomföra en pilotinsats för innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder.

Denna rapport ger underlag och rekommendationer för ett pilotprogram med syfte att ta fram ett uthålligt och framsynt forsknings- och innovationsprogram kring design av offentliga tjänster. Ett sådant FoI-program är ett instrument för att bygga vidare på svenska styrkor inom tjänstedesign samt driva på utvecklingen för att bibehålla ett internationellt ledarskap inom området.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1146 kB)