Utgiven
2013-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2013:11
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-06-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
68
Författare
Christina Johannesson & Stefan Holmlid
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering, Tjänster

Regeringen har uppdragit åt Vinnova att utforma och genomföra en pilotinsats för innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder.

Denna rapport ger underlag och rekommendationer för ett pilotprogram med syfte att ta fram ett uthålligt och framsynt forsknings- och innovationsprogram kring design av offentliga tjänster. Ett sådant FoI-program är ett instrument för att bygga vidare på svenska styrkor inom tjänstedesign samt driva på utvecklingen för att bibehålla ett internationellt ledarskap inom området.