Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Design av offentliga tjänster

En förstudie av designbaserade ansatser

Bokomslag Design av offentliga tjänster
Utgiven
2013-december
Serienummer
VR 2013:11
Utgivare
Vinnova
Författare
Christina Johannesson & Stefan Holmlid
ISBN
978-91-87537-06-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
68

Regeringen har uppdragit åt Vinnova att utforma och genomföra en pilotinsats för innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder.

Denna rapport ger underlag och rekommendationer för ett pilotprogram med syfte att ta fram ett uthålligt och framsynt forsknings- och innovationsprogram kring design av offentliga tjänster. Ett sådant FoI-program är ett instrument för att bygga vidare på svenska styrkor inom tjänstedesign samt driva på utvecklingen för att bibehålla ett internationellt ledarskap inom området.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan