Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga

En kunskapsöversikt. Utgivare: FORTE

Bokomslag Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga
Utgiven
2015-januari
Serienummer
Utgivare
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Författare
Sven Bremberg & Christina Dalman
ISBN
ISSN
Antal sidor
56

En kunskapsöversikt som ska bidra till gemensamma begrepp och definitioner kring barns och ungdomars psykiska hälsa för att underlätta vidare forsknings och konstruktiv dialog på samhällsnivå.

För att skapa bättre kunskap om psykisk hälsa bland barn och ungdom har Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova sedan några år gått samman i en satsning på forskning inom området. Ett antal forskningsprogram och projekt belyser nu dessa frågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv. I samband med att pågående projekt följs upp har det väckts behov av en mer grundläggande genomgång av begrepp, definitioner och statistik inom området.

I den här skriften ges en bild av kunskapsläget när det gäller begrepp inom området, metoder för att mäta förekomst och beskrivningar av utvecklingen av förekomsten över tid. Översikten avser primärt åldrarna noll till arton år vilket är barnkonventionens definition av barn.

Beställ tryckta skrifter via forte.se

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan