Utgiven
2012-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:05
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
100
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-04274
Ämne
Om Vinnova

Vinnovas årsredovisning för år 2011

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2142 kB)