Utgiven
2009-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2009:06
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
100
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-04039
Ämne
Om Vinnova

Vinnovas årsredovisning för år 2008.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (775 kB)