Ytbeskaffenhetens inverkan på resultatet vid nitrokarburering

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - juni 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01985

Statistik för sidan