WUD 2009

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04698

Statistik för sidan