WUD 2009

Diarienummer 2009-04698
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - november 2009
Status Avslutat