WorkMotions deltagande i EUREKAs innovationsdagar 2018 i Helsingfors

Diarienummer 2018-02461
Koordinator WORKMOTIONS AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat