WorkMotions deltagande i EUREKAs innovationsdagar 2018 i Helsingfors

Diarienummer 2018-02461
Koordinator WORKMOTIONS AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

WorkMotions deltagande på EUREKAs innovationsdagar 2018 i Helsingfors ställdes in på grund av arbetsbelastningen i verksamheten under den aktuella majveckan. Tyvärr. Det finns därför inget att rapportera från projektet och ej heller några kostnader att redogöra för.

Förväntade effekter och resultat

Ej relevant.

Planerat upplägg och genomförande

Ej relevant.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.