Working Party on Nano Technology

Diarienummer
Koordinator Organisation for Economic Co-operation and Development - Directorate for Science, Technology and Industry
Bidrag från Vinnova 275 585 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02474

Statistik för sidan