Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

WoodLo@d

Diarienummer
Koordinator GREEN WOOD LOGISTICS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien syftar till att förbereda marknadsintroduktion av WoodLo@d. En innovativ, multifunktionell och digitaliserad lastbärare för transport av timmer. WoodLo@d säkerställer att genererad information bibehålls genom hela värdekedjan för att kunna optimera användandet av stockindivider och för att minska ledtider samt nedgradering av virkesråvara. Woodlo@d effektiviserar handhavandet och transportarbetet, vilket leder till minskad bränsleåtgång med ca 20%, motsvarande 1,2 miljarder kg Co2 per år och banar väg för en ny affärsmodell i skogsindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

WoodLo@d, som teknisk plattform och digital samverkansplattform, är nu känd och presenterad för nyckelaktörer i branschen. Att etablera en ny teknisk lösning i ett redan etablerat tekniskt system kan innebära stora utmaningar. Skogsnäringen står inför stora förändringar vilket öppnar upp för nya möjligheter och innovationer. Vi ser att det nu finns en plats i systemet för vår patenterade innovation. Vi har en teknisk plattform att utgå ifrån och vet hur vi ska gå från TRL 6 till TRL 9 samt en handlingsplan för hur vi ska komma vidare i viktiga samarbeten.

Upplägg och genomförande

II denna förstudie har vi valt att samarbeta med ett spanskt innovationsutvecklingsföretag för att få en nödvändig internationell inriktning. Tillsammans har vi genomfört en förstudie och en gedigen omvärldsanalys som ligger till grund för vår affärsplan med tekniska, kommersiella och finansiella mål, i Sverige och internationellt. Vi har i detta arbete träffat många representanter i industrin för att diskutera och förankra vår lösning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02556

Statistik för sidan