WoodLo@d

Diarienummer 2017-02556
Koordinator GREEN WOOD LOGISTICS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - februari 2018
Status Pågående