Wisenet Etapp 2

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 29 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04072

Statistik för sidan