WISENET etapp 1

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 6 999 999 kronor
Projektets löptid juli 2007 - juni 2009
Status Avslutat