WISENET etapp 1

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 6 999 999 kronor
Projektets löptid juli 2007 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03150

Statistik för sidan